Muu toiminta

Vastuullisuus

Meillä vastuullisuus tarkoittaa hevosten hyvinvoinnista huolehtimista hevosten ehdoilla vuoden jokaisena päivänä. Hevosten hyvinvointiin kuuluu meillä yksilöllisesti seurattu lepoaika ja paljon vapaata ulkoilua kaveriporukassa ympäri vuoden. Lisäksi hevosille tarjotaan hyvää lähellä tuotettua heinää ja laadukkaita väkirehuja jokaisen hevosen tarpeet, kuten ikä sekä liikunnan määrä huomioiden.  

 

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys tarkoittaa meillä alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa muutosta, jonka päämääränä on omalta osaltamme osallistua hyvinvoinnin mahdollisuuksien säilyttämiseen nykyisille ja tuleville sukupolville. Meillä päätöksen teossa ja toiminnassa otetaan tasavertaisesti huomioon ihminen, eläin, ympäristö ja talous. Kestävä kehitys toteutuu pyrkimyksenä säilyttää tallin ympäristössä biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemin toimivuus. Tallin ympäristössä näkyy vanhan kartanon rikas erilaisten kasvien ja puiden kirjo, jota pyritään säilyttämään mm niittyalueita laiduntamalla. Ekologisesti kestävän kehityksen edellytys on ihmisten perushyvinvointi, jota yhteiskunnan taloudellinen ja muu kehitys edistää. Ekologisesti kestävä kehitys toteutuu myös tallin käyttämän sähkön ollessa 100 % uusiutuvaa energiaa.

 

Heinänviljely

Tallin hevosten heinät viljellään lähes luonnonmukaisesti lähipelloilla. Pellolta tallin pihaan kertyvän lyhyen kuljetusmatkan johdosta paalien käärinmuovin määrä saadaan pidettyä pienenä. Näin tuotamme mahdollisimman vähän muovijätettä tallilla.

 

Lannan myynti ja hyötykäyttö

Peltolohkojen uusinnan yhteydessä tallilla kertynyttä lantaa käytetään lannoitteena maanparannuksessa. Lantaa myydään myös ulkopuolisille tahoille puutarhan tai peltomaan parannukseen. Jos olet kiinnostunut lannan ostamisesta soita Päiville 050-390 6024

 

Tarha- ja laidunalueet

Tallilla on käytössään hevosille laajat ulkoilualueet ja kaikki hevoset pääsevät laiduntamaan kesäaikana. Lannat harataan enemmän käytössä olevilla laitumilta parantamaan heinän kasvua ja teollisten lannoitteiden käyttö on näin laidunten osalta minimoitu. Tarha-alueilta lannat kerätään ja hyötykäytetään. 

 

Nahkavarusteiden ja loimien korjaus

Tallin hevosten nahkavarusteita pyritään korjaamaan ompeleiden osalta ja rikkoontuneiden varusteiden ehjät osat käytetään varaosina. Nahkavarusteiden pienimuotoista korjauspalvelua voi kysellä Päiviltä 050-390 6024. Hevosten loimia korjataan ja rikkinäisiä loimia käytetään varaosina korjauskelpoisiin loimiin. 

 

Tallinvinttikirpputori

Friskalan talli järjestää kirpputorin tarvittaessa tallin vintillä ja samalla kannustetaan Friskalan ratsastajien/tallin nuoria tallin vintikirpputorin avulla kierrättämään kestävän kehityksen mukaisesti omia ratsastusvarusteita, leluja, vaatteita ja muuta itselle tarpeetonta tavaraa.

 

Kierrätys

Loppuunkäytetyt hevosenkengät ja muut vanhat kierrätyskelpoiset tavarat kierrätetään mahdollisimman pitkälle.