Hevospalvelut

Ratsastustunnit

Talutusratsastus

Leirit

Kurssit

Ratsastustunnit

Tuntilaisten tasosta riippuen tallilla on mahdollista osallistua ratsastustunneille, joiden taso vaihtelee alkeiskurssin ja HeA välillä. Tällä hetkellä tunteja järjestetään pääosin viikolla ma-pe ja vaihtelevasti viikonloppuisin la ja su. Ajantasalla olevat tuntiaikataulut löydät alla olevasta hopoti.com osoitteesta.  

Varaa tunti

Hinnasto 

 

Alkeiskurssit

Uusi alkeiskurssi 10 h aloitetaan normaalisti aina tarvittaessa ryhmän (5 ratsastajaa) tultua täyteen. Alkeiskurssilla harjoitellaan hevosten hoitamista, varusteiden laittoa ja ratsastusta. Eri pituisia alkeiskursseja voidaan räätälöidä tarpeiden mukaan myös omalle ryhmälle. Räätälöidyillä kursseilla ratsastuksen opettelun ei tarvitse olla ykkösasia, vaan tarpeen vaatiessa hevosten hoitaminen ja karvakaverin läheisyydestä nauttimista voidaan pitää tärkeämpänä tavoitteena. 

 

Talutusratsastus 

Talutusratsastusta järjestetään viikottain. Ennen talutusratsastustuntia on mahdollista tulla opettelemaan hevosen/ponin harjausta ja varusteiden laittoa. Talutusratsastuksessa jokaisella ratsastajalla on toivottavaa olla mukana oma avustaja/taluttaja. Oman taluttajan puuttuessa muistathan, että tallin puolesta tulevat taluttajat ovat vapaaehtoisia ja kiitos mukavasta tunnista on aina paikallaan. Mukana olevat hevoset ja ponit ovat kilttejä ja helppoja käsitellä, mutta hevoset ovat kuitenkin eläviä olentoja ja siksi tallilla käyttäydytään rauhallisesti kaikissa tilanteissa. 

 

Kurssit

Tallilla järjestetään erilaisia pienryhmissä tapahtuvia ratsastuskursseja lähinnä kesällä. Kaikille avoimien kurssien lisäksi kursseja voidaan räätälöidä toiveiden mukaan tietylle ryhmälle. 

 

Leirit

Leirit järjestetään yleensä kesällä ja ne on toteutettu päiväleireinä niin, että leiriläiset yöpyvät kotonaan.

 

Pararatsastus

Pararatsastuksessa keskitytään perusopetukseen ja hevostaitoihin yksilöllisesti tai ryhmissä. 

 

Heppakerhot

Heppakerhossa opetellaan valvotusti ohjaajien kanssa hoitamaan hevosia, tutustutaan tallin tapoihin ja puuhastellaan heppoihin liittyvien asioiden kanssa. Siten heppakerhot ovatkin usein edellytys hoitohevosen saannille.
 

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu ihmisen ja hevosen vuorovaikutukseen talliyhteisössä. Pääelementteinä ovat yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja elämyksellisyys hevosen ollessa keskiössä. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on sosiaalisen kuntoutuksen muoto, joka tapahtuu aikuisten ohjaamana ja ennalta suunniteltuna. Toiminnalla on tavoitteita, kuten syrjäytymisen ehkäisy, sosiaalinen kasvu ja hyvinvoinnin tukeminen. Sosiaalipedagogista hevostoimintaa käytetään muun muassa lastensuojelun tukitoimena, oppimisen tukena, mielenterveys- ja päihdetyössä, kuntouttavassa toiminnassa, nuorten tukihenkilötoiminnassa, ikäihmisten viriketoiminnassa ja sosiaalisten taitojen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimisessa. Koulutetun ohjaajan tehtävänä on tukea asiakkaan ja hevosen välistä vuorovaikutusta. Kysy tallin sosiaalipedagogisesta toiminnasta Päiviltä 050-3906024.

 

Neuropsykiatrinen (nepsy) valmennus 

Nepsy valmennusta voidaan käyttää apuna kuntoutuksessa ja ohjaamisessa silloin, kun tavoitteena on  valmennettavan henkilön toimintakyvyn vahvistaminen. Työskentely on suunnitelmallista ja tavoitteena on lisätä erityisen asiakkaan toimintakykyä haasteelliseksi koetuissa asioissa ja mahdollisesti löytää arjen toimintaa helpottavia malleja. Valmennuksen tavoitteena on voimaannuttaa asiakasta ja saada hänet uskomaan omiin kykyihinsä oman arjen hallinnassa. Valmennuksissa voidaan harjoitella vuorovaikutusta ja tunnetaitoja sekä opetella ratkaisemaan erilaisia arjen ongelmatilanteita. Nepsy valmennusasiakkaina voivat olla lapset, nuoret, aikuiset ja perheet. Valmennukset ja tapaamiskerrat suunnitellaan yksilöllisesti Päivin kanssa 050-390 6024.   

 

Hevosavusteinen toiminta

Hevosavusteinen toiminta on laaja käsite, jolla tarkoitetaan hevosen mukana oloa erilaisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa kuntoutusmuotona, terapiana tai vaan yleisemmin hyvinvoinnin edistäjänä. Vuorovaikutus hevosen kanssa vaikuttaa niin fyysisesti kuin psyykkisesti vahvistamalla tunnetaitoa, itsetuntoa ja elämänhallintaa. Hyvinvointia korostava hevosavusteinen toiminta on eettistä ja vastuullista. Kysy tallin hevosavusteisesta toiminnasta Päiviltä 050-3906024.

 

Ohjelmaa tapahtumiin ja yhteisöille

Tallin ponin/2 ponia voi tilata erilaisiin tapahtumiin talutusratsastukseen tai vain rapsuteltavaksi heppakaveriksi. Tilaisuuksia kuten syntymäpäiviä ja polttareita voi järjestää myös tallilla. Lisää tietoa mahdollisesta ohjelmasta saa Päiviltä 050-3906024.  

 

Työhyvinvointipäivät

Eläimella on rauhoittava ja mielihyvää tuottava vaikutus ihmiseen. Eläin on myös oivallinen avustaja erilaisissa oppimistilanteissa. Eläin motivoi, aktivoi ja osallistuu toimintaan auttaen osallistujaa löytämään vahvuuksiaan ja tavoitteitaan. Työhyvinvointipäivien ohjelmasta voi tulevaisuudessa kysellä lisätietoja Päiviltä 050-3906024.

 

Tallipaikat

Tallipaikoista voi kysellä lisätietoja Päiviltä 050-3906024.