Hevosavusteinen toiminta

Hevosavusteinen toiminta

Hevosavusteinen toiminta on laaja käsite, jolla tarkoitetaan hevosen mukana oloa erilaisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa kuntoutusmuotona, terapiana tai vaan yleisemmin hyvinvoinnin edistäjänä. Vuorovaikutus hevosen kanssa vaikuttaa niin fyysisesti kuin psyykkisesti vahvistamalla tunnetaitoa, itsetuntoa ja elämänhallintaa. Hyvinvointia korostava hevosavusteinen toiminta on eettistä ja vastuullista. Kysy tallin hevosavusteisesta toiminnasta Päiviltä 050-3906024.

 

Mitä hevosavusteinen toiminta on

Hevosavusteisuuden määritelmään mahtuu monenlaisia aktiviteetteja: hevosen läsnäolo, hoito ja käsittely, hevosen selässä tai ajaen toimiminen. Se voi olla fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista kuntoutusta tarvitsevan asiakkaan lääkinnällisen kuntouksen osa. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta, osana hevosavusteista toimintaa, on vakiinnuttanut paikkaansa toimijakentällä, niin syrjäytymisen ehkäisyssä, kuin päihdehuollon ja lastensuojelun avohuollon tukena. Kokoavana käsitteenä voidaan ajatella Green Carea, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Hevosavusteista toimintaa on mahdollista hyödyntää muun muassa mielenterveyspotilaiden, lastensuojelun, päihdehuollon apuna sekä maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten vuorovaikutuksen parantamisessa. Psykoterapiassa hevosen liike aktivoi, tyynnyttää ja auttaa keskittymään, jolloin tallilla tekemisen ohessa myös puhuminen on helpompaa. Hevoskokemus koskettaa eri aisteja ja tätä on hyödynnetty aistivammojen, käytöshäiriöiden ja tunne-elämän terapiassa. 

 

Hevosavusteisentoiminnan vaikutukset
Hevostoiminnan vaikutukset voivat olla esimerkiksi  tunnetaitojen lisääntyminen, itsetunnon vahvistuminen ja keskittymiskyvyn paraneminen. Vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta. Huomioimalla asiakkaan yksilölliset erityistarpeet voidaan tuottaa laadukasta palvelua, jonka avulla sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot paranevat, itsetuntemus lisääntyy, pitkäjänteisyys ja johdonmukaisuus kehittyvät, syys-seuraussuhteiden näkeminen kehittyy ja oppimaan oppiminen kehittyy.